Informasjon
Krukker i Villsau ull laget av Karin Flatøy Svarstad
INFORMASJON

Konferansen 2016 arrangeres i Lofoten og Vesterålen
21.-25.sptember.
Dette prosjektet vandrer omkring i Nord Atlanteren, i år er det 6 gangen at konferansen arrangeres.

I 2017 arrangeres prosjektet/konferansen på
Isle of Man.

Hensikten med prosjektet/konferansen er å ha fokus på de gamle korthalerasene, ullen og produkter av av disse.
Ønsket er å skape fokus på de gamlerasene, økt bevisthet, lære av hverandre, bygge nettverk rundt
Nord Atlanteren knyttet til sau og ull.
 
Målet er å få til distrikt utvikling knyttet til disse elementene.
 
Prosjekt etablerer og kordinator
Karin Flatøy Svarstad

Konferansen 2015 arranges på Færøyene i september.


KONFERANSEN 2014
BLIR PÅ ISLAND 4.-7.SEPTEMBER.
LES MER UNDER LINKEN
FORSIDEN OM ISLAND OG KONTAKT PERSON.


DET BLE EN MEGET VELLYKKET OG SPENNENDE KONFERANSE PÅ SEIM I NORDHORDLAND I MARS 2012.
DELTAKERE FRA 10 LAND.

KONFERANSEN BLE ARRANGERT PÅ SHETLAND OKTOBER 2013. SPENNENDE OG AKTUELT PROGRAM

Du er velkommen til konferansen!!!

North Atlantis Native Sheep and Wool Conferance åpnet på Orknøyene på North Ronaldsay april 2011.
Konferansen arrangeres på Seim i Hordaland
29.mars til 1.april 2012.
NÅ HASTER DET Å MELDE SEG PÅ KONFERANSEN!
MELD DEG PÅ NÅ!!!!
Søndag er konferansen åpen kun for delegatene fra deltakerlandene: Island, Færøyene, Hebridene, Shetland, Orknøyene og Norge. Observatør fra Grønland.
Det er stor internasjonal interesse for konferansen
med deltakere fra 10 land. Deltakere fra flere
fylker her i landet.
Det er begynt å fylles opp men det er forsatt noen ledige plasser. Enda en ukes tid før fristen går ut for påmelding.

Strilatun der konferansen holdes ligger på Seim i Lindås kommune ca 20 min. kjøring med bil fra Knarvik mot Mongstad. Ta av fra hovedveien der det er skiltet til LYNGHEISENTERET. Når du ser ballonger og farget ull som henger langs vegen da begynner du å nærme deg Strilatun, det ligger ca 2 min kjøring fra hovedveien.

Navneliste og oppdatert program for konfernsen deles ut ved registrering. Registrering den 29. mars mellom kl.17:00 og 18:00 De som skal delta på markedet bør komme før kl 17:00 for å rigge seg til på tildelt plass.
 
Det er mange som skal delta på markedet så plassen er ikke ubegrenset.

Dette er en konferanse som har fokus på de gamle opprinnelige sauerasene og deres ull.
Dette gjelder sauer fra landene  rundt Atlanteren og Nordsjøen. Island, Færøyene, Shetland, Orknøyene, Hebridene og Norge

                                                                                        

Formålet med konferansen er:

- Danne nettverk internasjonalt og lokalt mellom de aktuelle deltaker landene. 

- Gi folkeopplysning om ull og de primitive lokale rasene.

- Inspirasjon til distriktsutvikling med forankring i: sau, ull og kystkulturlandskap.

- Bidra til at ull og produkter fra villsauen blir en merkevare for Vestlandet/Norge slik ullen fra Gotlandssauen har blitt for Gotland i Sverige.

 

- North Atlantic Native Sheep Conference,
”Muligheter for fremtiden”
et vandrende og folkeopplysende  prosjekt om sau og ull med deltakere fra:
Orknøyene, Shetland, Færøyene, Island, Hebridene, Grønland og Norge.

- Lokale og internasjonale forelesere.

- Konferansen skal vandre fra land til land.

- Utstilling, folkeopplysninger om ullprodukter fra de sauerasenr i deltaker landene.

- Informasjon om sauerasene, kunstnere, handverkere, de ulike materialene og produktene.


Prosjektet skal ha fokus på:

- Lokale forhold og verdien dette representerer for distriktsutvikling.

- Nytte og pleie av kulturlandskap og utnyttelse, bearbeiding og bruk av ull.

- Øke fokuset på ull i dagens situasjon.

- Fokus på historie og faglig formidling

- Det lokale særpreget og lokale saueraser. (deltakere fra hvert land informerer)


Nytteverdien av prosjekt :

- Vi har mye å lære av hverandre, dette gjør en best ved å treffes og samarbeide på ulike måter.

- Viktig å fokusere på disse sauerasene som har historisk verdi og som har så mange gode  egenskaper. (unikt tilpasset lokale klimaforhold)

- Konferansen fører til økt fokus på ull.

- Utstilling, foredrag og informasjon vil bidra til bedre innsikt og gi rom for nye prosjekter, ideer og  produkter. (dette har allerede skjedd etter konferansen ble arrangert på Orknøyene i vår)

- Et utvidet nettverk er naturlige resultater av en slik faglig konferanse. Det er inspirerende,    lærerikt og faglig nyttig for deltakerne. (dette er allerede etablert nettverk med svært positive ringvirkninger)

North Atlantic Native Sheep and Wool Conference .

 

PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDERE OG UTSTILLERE.

 

Norge:

Hilde Buer er utdannet sivilagronom med mastergrad i husdyrernæring og villsaubonde.

Mons Kvamme, botaniker med lynghei og kystkulturlandskap som spesialområde.

Karin Flatøy Svarstad, tekstilkunstner med ull fra villsauen som sitt spesial område. Har arbeidet med ull i mer enn 25 år. 
Kulturformidler og leder av Sommerakademiet. Har eget verksted og galleri, Galleri Frøya med kunsthandsutsalg. 

Island:
Ólafur R. Dýrmundsson. Professor og sauebonde. Han har sin utdannelse fra The University College of Wales. Han har hatt undervisning og forkning på Landbruksuniversitet LBHI på Island i mange år. Siden 1977 har han vært landskonsulent iIslands bondeorganisasjon og ansvarlig for utmarksbeite, sau og hest og økologisk landbruk. Har representert Island på flere internasjonale samlinger. Var president i Den nordiske dyrebeskyttelsen han er også leder av den Islandske Ledersauforening. Han har skrevet mange artikler for  bøker og aviser. Han har holdt en rekke foredrag om korthaleraser.


Johanna Erla Pálmadóttir.
Er direktør ved Det islandske Textil Center.

 

Færøyene :

Bjørn Paturson er av gammel kongsætt på Færøyene. Han er direktør i landbruksdepartementet. Han er og sauebonde.

Susan i Jákúpstovi.
Tekstilkunstner og lærer. Har vev som sitt spesial område. Har eget verksted og har arbeidet mye med kirketekstiler og offentlige utsmykninger.

Orknøyene:

Sinclair Scott. Sauebonde fra North Ronaldsay på Orknøyene. Han har god kjennskap til det spesielle saueholdet på øyene og untyttelsen av ull. På øyen er det et spinneri som nylig er satt opp for å foredle ullen fra the North Ronaldsay sheep som stor sett spiser tang og tare. Man antar at disse sauene er tatt med fra Norge av vikinger så de er temmelig like på vår villsau.


Helga Tulloch. Arrangør og koordinator for konferansen da den åpnet på Orknøyene våren 2010.
Utdannet lærer. Jobber som lærer på flere av Orknøyene. Hun har jobbet på "Mini millen", spinneriet som er etablert på North Ronaldsay for å ta seg av ullen fra  The North Ronaldsay sheep. Hun er aktivt med som bygdeutvikler for øyen.
   

Shetland:
Oliver Henry er direktør er direktør ved Jamieson and Smith Wool Brokers Ltd. Dette er ullmottak på Shetland. De produserer og produkter for tepper, garn for strikking og veving.

Oliver en den som kan sortere og klasifisere ull på Shetland i dag.

Han vil fortelle om situasjonen på Shetland før og i dag, han kan alt om den unike finfibra ulla som Shetland er kjend for og som de har ekspotert over hele verden. Shetlandsauen og dens historie er unik, Oliver forteller om sauen, historien og betydningen den har hatt og situasjonen på Shetland i.

Shetland Organics organisasjon er en organisasjon der det har vært arbeidet lenge med å produsere økologisk ull og drive med økologisk sauehold.

Pete Glanville. Leder for den Økologiske medlemsorganisasjonen på Shetland.

 

Hebridene:

Mary MacLeod er arkeolog og sauebonde. Hun er tilknyttet universitetet i Skottland. Hun har den gamle opprinelig sauerasen Hebridian sheep, en litten spretten sau med tilnærmet helt svart ull.

På St.Kilda, en liten øy vest av Hebridene holder en av våre eldste saueraser til. Soya sauen lever vill på denne klippe øyen. En historisk sau men en meget spennende historie. I sitt foredrag vil Mary også belyse situasjonen for disse sauene.


Påmelding og kontakperson

PÅMELDING TIL KONFERANSEN TA KONTAKT MED: Se påmelding.

KARIN FLATØY SVARSTAD
TEL: 95215399
E-MAIL:
kfsvars@online.no    
Merk mailen med konferanse
.


Arnþrúður Sæmundsdóttir 02.03.2013 16:55

Hej Karin, jag hittar inte information om konferansen på Shetlandsöarna till hösten 2013, finns det redan program för den?

Karin Flatøy Svarstad 03.03.2013 12:59

Hei. På Shetland jobber de med programmet for konferansen 11.oktober 2013. Konferansen faller sammen med The wool week på Shetland. Jeg kan formidle kontakt.

Saskia Duives-Cahuzak Uilenstad Wol&Schapen 30.01.2013 20:19

do you also have information in English?

Karin Flatøy Svarstad 03.03.2013 12:55

Hi Saskia.
The Next conference will be in Shetland on the 11th og Ocktober. Look for more information at Shetland Wool week in Shetland.

Inger Lundqvist 17.03.2012 20:32

Hej!
Tänk om man får tillfälle att besöka några av de intressanta öarna i framtiden!
En studieresa från Sverige vore mycket intressant!

Karin Flatøy Svarstad 17.03.2012 21:05

Se og på www.sommerakademiet.com sin nettside, der er flere turer i Vesterled.

Karin Flatøy Svastad 17.03.2012 21:04

Ja det er mulig å få til. Neste høst kan du planlegge på å bli med til Shetland, da skal konferansen arrangeres der. Jeg arrangerer tur for de som vil dra dit.

ingvild espelien 28.01.2012 16:57

vurderer å melde meg på! dette er noe for Selbu spinneri - vi har fokus på tradisjonelle saueraser - og spinner ull fra alle. Hva er prisen, hvor melder man på?

nragnhild 27.02.2012 15:21

http://www.northatlanticnativesheepandwoolconference.com/69252879 Her var det pris og påmeldingsinfo :)

| Svar

Nyeste kommentarer

25.04 | 11:32

Hei. Vi vil gjerne vere med Sommerakademiet til Ytre Hebridene og melder oss hermed på : Eldbjørg Saure Lokøy og Kari Longva. Håper det er plass til oss.

11.02 | 07:07

Hello I would like the details of the 2022 conference please

01.09 | 12:10

Hej - alla ull och får vänner på Västerålen!! Längesedan - tyvärr.
Nu åker jag till Kirgyzistan igen så jag kan inte komma på den här conerensen - tyvärr.

20.03 | 10:54

Hi Alastair.
There are not many details for the conference on the Isle of Man 2017 yet. If you could send me an e- mail on sa@somak.no l would send it futher on