Påmelding og konferanse priser
Informasjon og påmelding

    North Atlantic Native Sheep and Wool Conference 
                     29.3-1.4.2012

                    
PÅMELDING NEDERST PÅ SIDEN

Dette er mer en bare en konferanse, dette er et prosjektet der deltakere fra Island, Færøyene, Shetland, Orknøyene, Hebridene og Norge formidler sine erfaringer innen sauehold, historie, ullproduksjon, tekstil handverk, kulturlandskap. Konferansen startet på Orknøyene våren 2011. Den skal vandre rundt til de andre deltakerlandene og være en inspirasjonsfaktor for distrikts og næringsutvikling inne sauehold og ull.(småskala næring)

Vi har mye de samme utfordringene og de klimatiske betingelsene for sauedrift er ulike.

Norge har svært mye å lære av landene i Vesterled når det gjelder bearbeiding og videreutvikling av ull til småskala næring. Der er lange tradisjoner for å skape næring der ulla er råvaren og dette har de klart å få til på en imponerende måte, ofte med små ressurser.

 

Konferansen vil være meget inspirerende for distriktsutvikling for de som driver og de som ønsker å starte småskala næring innen sau, ull og kulturlandskap.

Konferansen består av foredrag, demonstrasjoner, marked der deltaker til konferansen kan legge frem produkter relevant for temaet, kunst og handverksutstilling med  produkter i saueull fra lokale saueraser i de enkelte deltakerland.

Utstilling av Nordhordland åklær vevd av Anna Famnestad.

Målgruppen er: bønder, kunsthandverkere og tekstil produsenter, næringsutviklere innen landbruk og småskala næring, administrativt tilsette i kommuner og fylke, politikere som er opptatt av distriktsutvikling og kulturlandskap. De som har interesse av de historiske båndene som vi har til landene i Vesterled..

 

Sted: Strilatun i Seim i Lindås kommune i Nordhordland

Pris: Konferanse kr. 1500,-   

Inkludert foredrag, tur, omvisning, lunsj, middag og servering i pauser.

 

Dags pris:

Pr. dag, fredag og lørdag m/mat…….………………....  kr 650,-

Torsdag m/enkel servering…..........................………..  kr 250,-

 

Overnatting:  Lygra gjestegård 40491398 
                       Lune Huler 92637501
Se mer informasjon under overnatting.

 

     PÅMELDING   PÅMELDING   PÅMELDING  

 

Fyll ut nedenfor og send påmelding på e-mail. eller ta kontakt på tlf. +47 952 15 399

 

Navn:………………………………………………………………………..

 

Adresse.:…………………………………………………………………….

 

Tel:………………..    E-mail:………………………………………………

 

Ønsker å delta på hele konferansen:        JA:.….......
Ønsker å delta på deler av konferansen:  JA:……….

Ønsker å delta torsdag:………

Ønsker å delta fredag:………

Ønsker å delta lørdag:………. 

Ønsker festmiddag lørdag:  Ja:…..     Nei:…….

Ønsker å delta med ting til markedet: Ja:…  Nei:…..

    

Påmelding til: Karin Flatøy Svarstad tlf: +47 952 15 399 
               E-mail: kfsvars@online.no

 

Nyeste kommentarer

25.04 | 11:32

Hei. Vi vil gjerne vere med Sommerakademiet til Ytre Hebridene og melder oss hermed på : Eldbjørg Saure Lokøy og Kari Longva. Håper det er plass til oss.

11.02 | 07:07

Hello I would like the details of the 2022 conference please

01.09 | 12:10

Hej - alla ull och får vänner på Västerålen!! Längesedan - tyvärr.
Nu åker jag till Kirgyzistan igen så jag kan inte komma på den här conerensen - tyvärr.

20.03 | 10:54

Hi Alastair.
There are not many details for the conference on the Isle of Man 2017 yet. If you could send me an e- mail on sa@somak.no l would send it futher on